Az iskolakezdéshez szükséges feltételek

Az iskolakezdéshez az alábbi feltételek megléte szükséges: testi, lelki, szociális érettség, amelyek együttesen szükségesek az iskolai munkához.

 

Testi feltételek: 

 • Mozgása összerendezettebb, harmonikusabb.
 • Erőteljesen fejlődik a mozgáskoordináció és a finommotorika.
 • Mozgását, viselkedését, testi szükséglete kielégítését szándékosan irányítani képes.

 

Lelki feltételek:

 • Nyitott érdeklődésű.
Tanuláshoz szükséges képességei:
 • érzékelése, észlelése differenciálódik (téri észlelés, vizuális és akusztikus differenciálás, téri tájékozottság, téri mozgásfejlettség, testséma kialakulása)
 • önkéntelen emlékezeti bevésés és felidézés mellett megjelenik a szándékos bevésés és felidézés
 • megnő a megőrzés időtartama,
 • felismerés mellett egyre nagyobb szerepet kap a felidézés
 • megjelenik a szándékos figyelem
 • nő a figyelem tartalma, terjedelme, könnyebb a megosztása és átvitele
 • kialakulóban az elemi fogalmi gondolkodás

 

Beszéd:

 • Érthető, folyamatos, gondolatok, érzelmek kifejezése
 • Szófajok használata, mondatszerkezetek, mondatfajták
 • Hangzók tisztán ejtése, végighallgatja, megérti mások beszédét

 

Szociális feltételek:

 • Készen áll az iskolai életre, és a tanító elfogadására
 • Képes együttműködésre, kapcsolatteremtésre
 • Egyre több szabályhoz tud alkalmazkodni (önállóság, önfegyelem)
 • Feladattudata kialakulóban (feladatmegértés, feladattartás, kitartás)  

 

Elemi ismeretei:

 • Önmaga, környezete: neve, lakcíme, szülei foglalkozása
 • Napszakok, gyalogos közlekedés szabályai, szűkebb környezete lakóhelye, növények, állatok gondozása, védelme
 • Öltözködés-időjárás összefüggése, szokások, magatartásformák, környezete óvása, védelme
 • Elemi mennyiségi ismeretek

 

 

Oldalainkat 23 vendég és 0 tag böngészi