Főlap

Emlékezünk Terike óvó nénire

 • Terike 02
 • Terike 2
 • Terike 3
 • Terike 4
 • 0077 FCNK 071
 • 0066 2006tel ovi Terike 063
 • 0039 2009.Szⁿli Bßl 105
 • 0004 2008.11.13. 030
 • 0009 2008.11.13. 041
 • 0028 2008.Farsang 006
 • 0032 Munka kzben
 • 0004 KΘpek pusztaszer 149
 • „Bennünk él egy arc, egy meleg tekintet,
  egy simogató kéz, egy sóhaj, egy lehelet.
  Bennünk él a múlt, egy végtelen szeretet,
  amit tőlünk senki soha el nem vehet.”

  Tisztelt Gyászoló Család! Búcsúzók!

  A mai napon búcsúzni gyűltünk össze, elköszönni a szakmánk az óvodai nevelést művelők nevében, de egyúttal, a jó-barátok a kollégák a munkatársak a szülők és gyermekek nevében is, szeretett kollégánktól Benedek Ignácné Terikétől, mindannyiunk Benedek Terikéjétől!

  BENEDEK IGNÁCNÉ született: Polyánki Teréz
  nyugalmazott – óvodapedagógus, tanügy-igazgatási szakértő.

  1951. október 30.-án született Alcsúton. Az általános iskola elvégzését követően 1966-ban családjával Bicskére költözött. A Vajda János Gimnáziumban folytatta tanulmányait.
  Terike, 1970-ben érettségi után a Herceghalmi Kísérleti Gazdaság adminisztrátora lett. 1971 március 23-tól kérésére a gazdaság óvodájában, képesítés nélküli óvónői munkakörbe helyezték, itt kezdte meg pedagógusi tevékenységét.
  Munkája mellett, 1971-ben sikerrel felvételizett a Kecskeméti Felsőfokú Óvónőképző Intézet levelező tagozatára, ahol 1973-ban szerezte meg óvónői oklevelét. Ebben az évben házasságot kötött Benedek Ignáccal, és 1974 január 20.-án megszületett kislányuk Edina. 1975 augusztusáig gyermekgondozási szabadságon volt, majd a bicskei I. számú Napközi otthonos Óvodába hívták.
  1975. augusztus 22.-től dolgozik a bicskei óvodai nevelés területén.

  1975. október 10.-én kelt az alábbi levél a Herceghalmi Kísérleti Gazdaságtól: „Mellékelten küldjük Benedek Ignácné személyi anyagát. Nevezett munkaköre alapján minősítve nem volt. Munkáját nagy szorgalommal szakmaszeretettel végezte. A gyerekeket nagyon szerette, ezért a szülők is szerették. A felügyeleti ellenőrzés a munkáját jónak értékelte. Munkája mellett elvégezte az óvónőképző főiskolát. Munkáját egyértelműen pozitívan értékeljük. „

  Az I. számú Napköziotthonos Óvoda óvónőjeként végzett munkájával kiérdemelte, vezetője ajánlását, így 1982-től a IV. számú Napközi-otthonos Óvodába óvodavezetőnek nevezték ki.
 • Így jellemezték: „Munkájával eddigi munkahelyein elégedettek voltak. Szakmailag jól képzett. Elméleti tudását a gyakorlatban jól hasznosítja. Munkája fegyelmezett, tervszerű. Felelősségtudata fejlett. Munkaüteme egyenletes. Teherbírása jó. Átlagon felüli teljesítményekre is képes. A feladatok végrehajtásában következetes, ezt megköveteli munkatársaitól is.” 

  Azokban az években Bicske legkorszerűbb óvodaépülete volt a IV. sz óvoda a mai Kakas Tagóvoda. Terike és az ott dolgozók mindent megtettek annak érdekében, hogy a jó környezeti feltételekkel bíró épületet színvonalas óvodai nevelőmunka töltse meg.
  Az általa vezetett intézmény munkaközösségének életébe nemcsak a város, de a járás óvodapedagógusai is bekapcsolódtak.
  Példamutatóan, szakmai céltudatossággal látta el feladatait, munkáját mindig elismerés kísérte. A vezetői, szakfelügyelők és kollégái, valamint a szülők is megbecsülték következetes, lelkiismeretes munkáját.

  1988-ban „Miniszteri dícséret”-tel ismerték el.

  1989-től 1998-ig a szakmai munka mellett a lakóközösség kulturális életébe is aktívan részt vett, a Városi Önkormányzat Kulturális Bizottságának külsős tagjaként.
  A város óvodáinak összevonását követően, 1993-tól a 10 éves óvodavezetői munkát tagintézmény vezetőként folytatta a telepi V. számú tagóvodában.
  A telepi városrész lakójaként, 1998-2002-ig Bicske Város Önkormányzatának képviselőjévé választotta lakókörzete.
  Szakmai szempontok vezérelték akkor is, amikor a városban működő intézmények fejlesztése és működésük racionálissá tételét szakmailag indokolva indítványozta.
  1999-ben közreműködött az Árpád utcai tagóvoda óvodás gyermekeiért alapítvány létrehozásában.
  A kuratórium tagjaként, 2015.-ig aktívan részt vett működtetésében.

  2000–től nyugdíjba vonulásáig a Szivárvány Óvoda Árpád utcai tagóvodájának tagintézmény vezetőjeként tevékenykedett, majd az óvoda általános vezető helyettese lett.

  2002 –ben az  egri Eszterházy Károly Főiskolán tanügy-igazgatási szakértői szakon államvizsgázott.

  Nevelő munkáját, élethivatásul választotta. Folyamatosan képezte magát, hogy szakmai felkészültségével is segítse a város nevelő intézményeinek munkáját.

 • Célkitűzéseiről így írt: ”Óvónőként, arra törekszem, hogy képességeim és szakmai tudásom legjavát adva lelkiismeretesen szeretetben és kiegyensúlyozott légkörben nevelhessem a rám bízott gyerekeket. Tagóvoda vezetőként: az eredményes nevelőmunka tárgyi és személyi feltételeinek folyamatos fejlesztése a törvényesség, a helyi lehetőségek és igények figyelembevételével, a partneri kapcsolatok további ápolása a célom.
  Az óvodát támogató alapítvány kuratóriumi tagjaként: a lehetőségek felkutatása annak érdekében, hogy eredményesen valósuljon meg az alapítvány célkitűzése.
  A magánéletben: egészségem megőrzése, családom segítése, gondoskodás a szeretteimről.”
  Megtisztelő feladatként vállalta az Árpád utcai óvodaépület 2004 évi felújításának tervezését.
  A kezdeti lépésektől a megvalósulásig fáradhatatlanul tolmácsolta a tervezők az építők felé a szakmai elvárásokat.

  2006-ban tevékenysége megbecsüléséért a város vezetés „Kiemelkedő munkáért” kitüntető jelvényt adományozott.

  Az elismerések további szakmai tevékenységre sarkallták. Élen járt az újszerű és hatékony pedagógiai módszerek alkalmazásában. Csoportjában gyermek jógát vezetett, számítógépes fejlesztőjátékok helyes alkalmazását tanította meg az óvodásoknak. Közös tevékenységeket szervezett a családok, szülők és gyermekek számára több kirándulás, rendezvény megálmodója volt, a városi rendezvényeken gyermekcsoportjával többször fellépett.
  Gyermekszeretetét, optimizmusát megőrizve, szaktudását kollégáival megosztva, példamutató módon nevelte a jövő nemzedékét - a gyermekeket.

  Bicske Város óvodai nevelésének több évtizeden át kiemelkedő, meghatározó egyénisége volt. Ezt igazolja 3 évtizeden át folytatott vezetői munkája. Példamutatása követőiként, hitvallását büszkén vállaljuk! Megtanultunk Tőle: álmodni merni és az álmokat megvalósítani vagy újra álmodni!
  Gyakorlati tevékenységével, kezdeményezéseivel, eredményes munkásságával szolgálta a település és a kisgyermeknevelés ügyét.
  Nyugdíjba vonulását megelőzően, Bicske Város Önkormányzatának képviselő testülete a 2009 évi „Bicske Város Oktatás és Művelődésügyéért” kitüntetést, Terikének adományozta.
  Boldog emberként élte életét, a szakmája a hobbija volt.
  Nyugdíjasként férjével a családjának élt, örömmel vett részt lánya és unokája mindennapjaiban.
 • Minden hívó szóra vidáman, szeretettel érkezett vissza hozzánk, az óvodába. Együtt örült örömünkben és együtt érzett bánatunkban, velünk gondolkodott! Utolsó beszélgetésünk alkalmával boldogan mesélt családjáról és készült őt idézve: „a második nyugdíjba vonulására…”

  Terike! Isten Veled!

  „Csillagok közt él már,
  angyalok közt jár,
  ott, hol csendből épül vár,
  és igaz lelkére az Isten vigyáz már.”

  Iványi Ferencné
  óvodavezető

Oldalainkat 16 vendég és 0 tag böngészi