1 %

1

Címlap

napsugar

 

Csoportunk mottója:

motto

Szeptemberben a csoportba beíratott gyermekek száma 22 főre változott, életkori összetételük szerint a 5-6 évesek csoportja, nagycsoportosok lettünk. A csoportunkba 13 kislány és 9 kisfiú jár, a gyermekek különböző szocio-kulturális környezetből érkeztek. Legtöbbjük átlagos, rendezett anyagiakkal rendelkező, szerető családban él.

Célunk, hogy a csoportban egészséges, szeretetteljes, biztonságos környezetet alakítsunk ki a gyermekek fejlődéséhez, szükségleteihez, testméreteihez igazodóan. A tereket úgy alakítottuk, hogy minden gyerek számára biztosítani tudjuk a különböző játéktevékenység kialakulásához a megfelelő helyet és a korosztályuknak megfelelő játékeszközöket. A nagymozgásos játékok szervezésével a mozgásöröm átélését biztosítjuk, melynek során fejlesztjük a gyermekek harmonikus, összerendezett mozgását, egyensúlyérzékét, testi képességeit. A mozgásos tevékenységek során fontos feladatunk a baleset megelőzési szabályok pontos ismertetése, következetes betartása, naponkénti megerősítése. A gyerekek egészségének megőrzése, edzésük érdekében rendszeres szabad levegőzést biztosítunk, ha az idő megengedi. Minél több tevékenységet szervezünk a szabadban.

Csoportunkba különböző képességű, jártasságú és fejlettségű gyermekek járnak, ezért kiemelt feladatunk a jövőre nézve: egyéni képességeik alapos megismerése, feltérképezése és ezek további fejlesztése, lemaradások megsegítése, illetve a kimagasló képességek felfedezése, magasabb szintre emelése. Törekszünk arra, hogy a dolgokkal természetes környezetben ismerkedjenek, azokról minél több információt, ismeretet szerezzenek, mozgósítva érzékszerveiket, figyelembe véve egyéni képességeiket, adottságaikat, élve a differenciált, egyéni bánásmód elvével. Célunk a minél sokrétűbb megtapasztalás, a felfedezés, a játékos cselekedtetés véghezvitele, nagy hangsúlyt fektetve a mindennapokat átható komplexitásra. Az ábrázolás, az ének-zene, gyermektánc fontos, a mese-vers igen fontos szerepet tölt be csoportunk mindennapjaiban. A zenei nevelésre nagy hangsúlyt fektetünk, hiszen nemcsak a lélek melegítője, hanem számos fejlesztési lehetőség tárháza is.

A szociális érzékenység fejlesztése érdekében egymás tulajdonságainak elfogadására ösztönözzük személyes példánkkal a gyermekeket. A gyermekek pozitív, negatív élményeinek, gondolatainak figyelmes meghallgatásával empátiás készségüket fejlesztjük. Szociális, esztétikai érzelmek átélésére a környezet szépségének felfedeztetésével, a környezet szeretetére, megóvására, fenntarthatóságára neveléssel; a tisztaság, a rend iránti igény kialakításával, a kulturált étkezési szokások elsajátításával nevelünk. Szociális érzékenységük fejlődését változatos élethelyzetekben támogatjuk. A helyes életritmust a megfelelő napirend és heti rend rugalmas betartásával biztosítjuk, a gyerekek igényeit figyelembe vesszük, melyben kiemelt helyen foglal el a játék. A gyerekek egészséges fejlődése szempontjából, fontos, hogy a hozzájuk való viszonyunk, beszédünk és viselkedésünk empatikus, szeretetteljes, barátságos, türelmes, odafigyelő és türelmes legyen, a gyermek személyiségét tisztelet, megbecsülés, elfogadás, szeretet és bizalom övezze a mindennapokban.

Fontos célunknak tartjuk, hogy az óvodai élet során az élményekkel teli közös tevékenységek által erősítsük a gyermekekben az összetartozás érzését, fejlesszük bennük az akarati tulajdonságaikat, együttérző, segítőkész, önzetlen, figyelmes gyermekeket neveljünk a ránk bízott gyermekekből. Célunk eléréséhez feltétlen szükséges a megfelelő szülői háttér és a kölcsönös bizalom további alakítása, megerősítése, hisz csak együttes munkával valósíthatjuk meg kitűzött céljainkat, csoportunkat ezáltal kovácsolhatjuk egységes közösségé.

Óvó nénik:

Barta Andrea (Andi néni)

Jagicza Réka (Réka néni)

Pedagógiai asszisztens:

Berecz Tünde (Tünde néni)

Dadusunk:

Rafael Adrienn (Adri néni)

 

Névsor:

 Napsugar nevsor 2024

Csoportszobánk:
 
 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 
 
Születésnapok:
 
Napsugar szulinap 2024 
 
 
Napirend:
 
Napirend 2024
 
Hetirend:
Hetirend 2024
 
 
 
 
 • A három pillangó
  A kisgömböc
  A kiskakas gyémánt félkrajcárja
  A kóró és a kismadár
  Az álmatlan mackó
  Harald Scheel - Sibylle Jung: Karácsony az állatokkal
  Kalapvásárlás
  Marék Veronika: Boribon autózik
  Móra Ferenc: A cinege cipője
  Móricz Zsigmond: Iciri-piciri
  V. Szutyejev: A kesztyű
  V. Szutyejev: A kis hajó
  V. Szutyejev: A négy kis ezermester
  Varga Katalin: Téli lakoma
  Zelk Zoltán: Télapó és a hóember
  Zelk Zoltán: A négy évszak
  Zelk Zoltán: A három nyúl
 • Csanádi Imre: Nyármarasztaló
  Csoóri Sándor: Dióbél bácsi
  Farsang van az óvodában
  Kányádi Sándor: Aki fázik
  Karácsony ünnepén…
  Móricz Zsigmond: Jó a ropogó
  Nemes Nagy Ágnes: Gesztenyefalevél
  Nemes Nagy Ágnes: Hóesésben
  Osváth Erzsébet: Három csóka, négy veréb
  Weöres Sándor: Kocsi és vonat
  Weöres Sándor: Megy az úton a katona
  Weöres Sándor: Száncsengő
  Zelk Zoltán: Gólya, gólya
  Zelk Zoltán: Téli fák
 • Áspis kerekes
  Azért varrták a csizmát
  Biciklire szálltam
  Cini-cini muzsika
  Dirmeg, dörmög a medve
  Egy, kettő, három, négy
  Essél, eső, essél
  Erre csörög a dió
  Ez a malac piacra ment
  Fújja a szél a fákat
  Gyerekek, gyerekek
  Húzz-húzz engemet
  Hüvelykujjam almafa
  Itt a szemem, itt a szám
  Kicsi kocsi, három csacsi
  Madarak voltunk
  Megy a hajó a Dunán
  Poros úton
 • Borsót főztem
  Cicuskám, kelj fel
  Cirmos cica, haj
  Csip-csip csóka
  Csizmám kopogó
  De jó a dió
  Ég a gyertya, ég
  Gyertek haza, ludaim
  Hej, a sályi piacon
  Hóembernek se keze, se lába
  Hóembernek se keze, se lába
  Hull a pelyhes
  Itt a farsang, áll a bál
  Itt kopog, ott kopog
  Jön a kocsi, most érkeztünk
  Kis kacsa fürdik
  Kiskarácsony nagykarácsony
  Kiszáradt a diófa
  Koszorú,koszorú
  Lipem-lopom
  Mikulás, mikulás
  Nagy a hó igazán
  Télapó itt van
 

Térkép_Bicske Városi óvoda Kakas Tagóvoda

 

Oldalainkat 124 vendég és 0 tag böngészi